Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

admin

Autorova domovská stránka na tomto webe

Najnovší obsah vytvorený týmto autorom

Stránka
Technické vybavenie Podporného centra 05. 05. 2008
Zamestnanci CPŠ 01. 01. 2000
Aktuálne informácie 03. 04. 2014
Kurz slovenského posunkového jazyka pre pracovníkov vysokých škôl bratislavského kraja 18. 09. 2017
Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami 14. 07. 2015
Udalosť
Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách 06. 03. 2017
Súbor
Prihláška 2017 - účastník mobility so špeciálnymi potrebami 08. 03. 2016
Talent Acquisition PwD Training 09. 03. 2017
ESN_pozvanka 10. 10. 2016
Erasmus+ Mobility of Students with Disability (.DOCX) 06. 05. 2016
Erasmus+ Mobility of Students with Disability (.PDF) 06. 05. 2016
Adresár
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018 08. 03. 2016
Accessibility of exchange programs for blind and partially sighted students 06. 05. 2016
Pre študentov so špecifickými potrebami 13. 07. 2015
Publikácie 01. 01. 2000
Identifikácia bariér na UK 26. 11. 2014
Obrázok
Plagat na diskusiu Moznosti vymennych pobytov 09. 03. 2017
logo_SPJ 06. 03. 2017
posunkovy jazyk 30. 03. 2016
vzorkovnik.png 01. 01. 2000
exchangeability 25. 01. 2011
Veľkokapacitný adresár
Domovsk adresre 19. 01. 2007
Link
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie 22. 08. 2017
Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciálnom vzdelávaní 17. 03. 2016
Význam vzdelania pri príprave osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie 01. 01. 2000
Identifikácia bariér na UK 26. 11. 2014
Tvorba prístupných elektronických dokumentov 01. 01. 2000
Registrant
[···] 29. 07. 2010
admin - vytvorený obsah
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: