Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Naša ponuka Kurz slovenského posunkového jazyka
Akcie dokumentu

Kurz slovenského posunkového jazyka

Úvodný kurz.

Termín a rozsah kurzu: Začiatok kurzu je 27. 2. 2017 a koniec kurzu
25. 5. 2017. Kurz bude prebiehať 2-krát do týždňa v pondelok a vo štvrtok v čase
od 16:00 do 17:30. Celkový kurz má 44 vyučovacích hodín.  

 

Miesto kurzu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, pavilón informatiky, seminárna miestnosť I-9

 

Limit študentov: Minimálne 7 študentov a maximálne 10 študentov

 

Cieľ kurzu: Náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich.

 

Výučbová metóda: Cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny)

 

Vyučovací jazyk: Slovenský posunkový jazyk

 

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pre členov akademickej komunity - pedagógov, nepedagogických pracovníkov a študentov UK, teda všetkých tých, ktorí majú o túto oblasť záujem, alebo pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi. Kurz je určený pre začiatočníkov, nie je potrebné poznať slovenský posunkový jazyk teoreticky ani prakticky.

 

Účastnícky poplatok na kurz: Zdarma

 

Prihlásenie sa na kurz: Môžete sa prihlásiť prostredníctvom emailového kontaktu: roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk najneskôr do 22. 2. 2017


Organizátor kurzu: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: