Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Zamestnanci CPŠ

 

 • PaedDr. Elena MENDELOVÁ, PhD. (vedúca Centra podpory, koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami, poradenstvo o špecifikách štúdia študentov so ZP na vysokej škole pre uchádzačov, učiteľov stredných škôl, študentov so špecifickými potrebami, rodičov a členov akademickej obce)
  e-mail: mendelova1(at)uniba.sk
  tel.: 02/60295166
  miestnosť: I-40

   

 • Mgr. Renáta DUBOVECKÁ (odborná pracovníčka pre problematiku sluchového postihnutia, tlmočníčka z/ do posunkového jazyka)
  e-mail: dubovecka(at)cezap.sk
  tel.: 02/60295573
  miestnosť: I-38

 

 •  Mgr. Ľudmila HLINOVÁ (odborná pracovníčka pre problematiku sluchového postihnutia)
  e-mail: hlinova(at)cezap.sk
  miestnosť: I-41

 

 • Monika HEGEDÜŠOVÁ (koordinátor pre spracovanie literatúry do prístupnej elektronickej formy)
  e-mail: hegedusova(at)cezap.sk
  tel.: 02/60295515
  miestnosť: I-41

  

 • Mgr. et Bc. Mária STANKOVIČOVÁ (učiteľ matematiky, odborný pracovník pre spracovanie matematických textov a asistenčné technológie)
  e-mail: stankovicova(at)cezap.sk
  tel.: 02/60295515
  miestnosť: I-41

 

       

 • Administrátor (správca lokálnej počítačovej siete)
  e-mail: root(at)cezap.sk
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: