Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty Informačné stretnutie k Erasmus+ grantu na špeciálne potreby
Akcie dokumentu

Informačné stretnutie k Erasmus+ grantu na špeciálne potreby

Pozvánka - 5. apríla 2017 o 18,00 hod.

Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu zverejní koncom marca výzvu na predkladanie žiadostí o Erasmus+ grant na špeciálne potreby. O grant sa môžu uchádzať študenti a zamestnanci vysokých škôl. Grant slúži na pokrytie zvýšených nákladov súvisiacich s dôsledkami ťažkého zdravotného postihnutia žiadateľa.

Uzávierka podávania žiadostí v SR je 31. mája 2017, termík uzávierky na Univerzite Komenského bude upresnený.

 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK Vás pozýva na informačné stretnutie o Erasmus+ špeciálnom grante, ktoré sa bude konať v stredu 5. apríla 2017 o 18,00 hod. na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, v pavilóne informatiky miestnosť č. 9.

Priestory konania stretnutia sú bezbariérové. V prípade vopred avizovanej potreby organizátor zabezpečí tlmočenie pre nepočujúcich.

Prosíme všetkých, ktorí sa plánujú na stretnutí zúčastniť, aby svoju účasť avizovali mailom na adresu: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Program stretnutia:

1. Základné informácie o grante

2. Ako postupovať pri príprave žiadosti (povinné prílohy)

3. Pravidlá rozpočtovania a vyúčtovania grantu

4. Význam zapojenia do mobilít a riziká účasti

5. Diskusia so študentmi s ŤZP, ktorí už Erasmus pobyt absolvovali

 

Tešíme sa na stretnutie.

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: