Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Štúdium v zahraničí/ Granty
Document Actions

Štúdium v zahraničí/ Granty

Up one level
Informačné stretnutie k Erasmus+ grantu na špeciálne potreby
Pozvánka - 5. apríla 2017 o 18,00 hod.
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2016/2017
Výzva na podávanie žiadostí do 20. mája 2016
Národný štipendijný program - výzva na podávanie žiadostí na akademický rok 2016/2017
Pre študentov 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia, uzávierka 30. apríla 2016
Možnosti výmenných pobytov pre študentov so špeciálnymi potrebami - diskusia
Pozvánka na diskusiu.
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: