Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Pozývame žiakov predmaturitných ročníkov, ktorí majú seriózny záujem o štúdium na vysokej škole

Letná počítačová škola

Pozývame mladých ľudí so zrakovým postihnutím vo veku 16 až 21 rokov.

Informačný seminár o osobnej asistencii 26.9.2023

Pozvánka na Informačný seminár o osobnej asistencii...

Univerzita prístupná pre všetkých

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami v akademickom roku 2023/2024

 Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami

Informačné stretnutia

Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia

ICC 2024

Medzinárodný počítačový tábor pre študentov so zrakovým postihnutím

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: