Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

Prevádzka Centra podpory

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (tf, skype, Google meets, MS Teams...)

Prosíme v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

Kontakty na pracovníkov CPŠ

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: