Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

Prevádzka Centra podpory - november 2020

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (tf, skype, Google meets, MS Teams...)

Prosím v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

 Pre prípad nevyhnutných kontaktných situácií a kvôli zabezpečeniu praktickej prevádzky bude každý deň zabezpečená služba na pracovisku v čase  od 9:00 do 14:00 hod.

Harmonogram služieb pracovníkov CPŠ

Informačné stretnutia

 
Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia
 

Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami


Informácie o ubytovaní na akademický rok 2018/2019

Viac o ubytovaní...
 

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: