Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov
Akcie dokumentu

Aktuálne informácie

FB

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami

 Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami

Informačné stretnutia

Asistenčné technológie pre študentov s poruchami učenia

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac o Letnej škole...

ICC 2022

Medzinárodný počítačový tábor pre študentov so zrakovým postihnutím

Všetko o osobnej asistencii

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: