Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Aktuality

Nahor

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac...

ICC

Základné informácie a prihlasovanie na medzinárodný počítačový tábor

Viac...

Všetko o osobnej asistencii

Záznam z online informačného seminára o osobnej asistencii zo dňa 22. apríla 2021.

Viac...

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

FMFI miestnosť I-9 (pavilón informatiky), from 06. 03. 2017 14:00 to 06. 03. 2017 15:30

Informačné stretnutie.

Viac...

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: