Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Aktuality

Nahor

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2024

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Viac...

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2024

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac...

Univerzita prístupná pre všetkých

Prieskum informačnej prístupnosti

Viac...

Informačný seminár o osobnej asistencii - POZVÁNKA

26. septembra 2023 (utorok), 18:00 – 19:00 hod. Vedecký park, Ilkovičova 8 v Mlynskej doline (vedľa Prírodovedeckej fakulty UK)

Viac...

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami

Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami v akademickom roku 2023/2024

Viac...

ICC

Základné informácie a prihlasovanie na medzinárodný počítačový tábor

Viac...

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

FMFI miestnosť I-9 (pavilón informatiky), from 06. 03. 2017 14:00 to 06. 03. 2017 15:30

Informačné stretnutie.

Viac...

Seminár o osobnej asistencii

Seminár o osobnej asistencii

Pozvánka na informačný seminár o osobnej asistencii 26.9.2023, 18:00 Vedecký park

Viac...

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: