Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Aktuality

Nahor

Univerzita prístupná pre všetkých - identifikácia informačných bariér

Obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu pri prieskume zameranom na identifikáciu informačných bariér na Univerzite Komenského. Prieskum má za úlohu zmonitorovať informačnú prístupnosť akademického prostredia na UK. Podnety respondentov (nielen) so špecifickými potrebami budú jedným zo zdrojov pri tvorbe návrhu opatrení zameraných na odstraňovanie informačných bariér.

Viac...

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2023

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Viac...

Ubytovanie pre študentov so špecifickými potrebami

Informácie o ubytovacom procese pre študentov so špecifickými potrebami v akademickom roku 2023/2024

Viac...

ICC

Základné informácie a prihlasovanie na medzinárodný počítačový tábor

Viac...

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

FMFI miestnosť I-9 (pavilón informatiky), from 06. 03. 2017 14:00 to 06. 03. 2017 15:30

Informačné stretnutie.

Viac...

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: