Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2024
Akcie dokumentu

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2024

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

na Univerzite Komenského v Bratislave

organizuje

sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Termín

21. - 24. apríl 2024

Miesto konania 

Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave

Cieľová skupina účastníkov

Sústredenie je určené

 • pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);
 • primárne pre študentov predmaturitných a maturitných ročníkov, ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

Predpokladaný maximálny počet účastníkov je 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť asistenciu pre účastníkov počas programu. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného osobného asistenta. 

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

Náklady na účasť

Účastnícky poplatok je 30 €.

Náklady na ubytovanie a stravu pre účastníkov hradí organizátor sústredenia. Účastník si hradí cestovné náklady. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami.

Uzávierka prihlasovania           

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu najneskôr do 10. apríla 2024. Záujemcov žiadame vyplniť prihlasovací formulár alebo poslať prihlášku, ktorú si možno stiahnuť z tejto stránky.

Stiahni prihlášku vo formáte docx.

Informácia o mieste konania akcie

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

Nepočujúcim študentom zabezpečí organizátor tlmočníka posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy

 • Špecifikum štúdia na vysokej škole
 • Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami
 • Príprava na štúdium na vysokej škole
 • Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole
  • humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  • finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  • technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
  • akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...) 
 • Štúdium v zahraničí
 • Stretnutie so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím
 • Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov, konzultácie so zástupcami odborných katedier

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tel.: 02/ 9010 2068

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Mária Stankovičová

tel.: 02/ 9010 2071

e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk 

Adresa organizátora

Univerzita Komenského v Bratislave

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Šafárikovo nám. 6,  814 99 Bratislava 1

https://uniba.sk/cps/

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: