Osobné nástroje
Akcie dokumentu

ICC

Základné informácie a prihlasovanie na medzinárodný počítačový tábor

Adresa odkazu: https://cezap.sk/projekty/icc/icc-2023-1

Súvislosti
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: