Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022
Akcie dokumentu

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2022

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Termín

11. - 15. júl 2022

Miesto konania

Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Komenského, Modra - Piesok

Pre koho

Mladí ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku 16 – 21 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú účastníkom v prípade potreby poskytovať asistenciu.

Tematické zameranie

  • Informačné, asistenčné a komunikačné technológie pre štúdium, prácu a život
  • Štúdium so zrakovým postihnutím, príprava na vysokú školu, podmienky štúdia a formy podpory
  • Záujmové a voľnočasové aktivity

Finančné náklady

  • Náklady na organizáciu a pobyt hradí organizátor
  • Cestovné náklady a stravu si hradí účastník

Uzávierka prihlasovania          

Svoj záujem prosíme hlásiť najneskôr do 15. júna 2022 vyplnením prihlasovacieho formulára. Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Prihlasovací formulár pre účastníka

Kontaktná osoba pre záujemcov o letnú školu

Mgr. Mária Stankovičová
maria.stankovicova@rec.uniba.sk
02/90102071

 Dobrovoľníci

Pri tejto aktivite organizátori veľmi radi uvítajú spoluprácu so študentmi – dobrovoľníkmi. Záujemcom o spoluprácu poskytneme podrobnejšie informácie a inštrukcie, na účasť v letnej škole ich pripravíme. Náklady na účasť dobrovoľníkov hradí organizátor. Svoj predbežný záujem o dobrovoľnícku činnosť v letnej škole hláste vyplnením dotazníka pre dobrovoľníka – najneskôr do 15. júna 2022.
Formulár pre dobrovoľníka

Kontaktná osoba pre dobrovoľníkov

Mgr. Ľudmila Hlinová
ludmila.hlinova@rec.uniba.sk
02/9010 2069

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: