Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2023
Akcie dokumentu

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2023

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Termín

10. - 14. júl 2023

Miesto konania

Učebno-výcvikové zariadenie Univerzity Komenského, Richňava

Pre koho

Mladí ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku 16 – 21 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú účastníkom v prípade potreby poskytovať základnú asistenciu. 

Tematické zameranie

Využitie informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote. Stretnutie účastníkov nebude len o odbornom programe, ale aj o záujmoch, dôležitosti práce na sebe a voľnočasových aktivitách.

Finančné náklady

Náklady na organizáciu akcie a pobyt hradí organizátor. Cestovné náklady si hradí účastník. 

Každý účastník platí účastnícky poplatok vo výške 150 EUR

Uzávierka prihlasovania

Svoj záujem prosíme hlásiť najneskôr do 20. júna 2023 vyplnením prihlasovacieho formulára. Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.
Prihlasovací formulár pre účastníka

Kontaktné osoby pre záujemcov o účasť

Mgr. Mária Stankovičová
maria.stankovicova@rec.uniba.sk
02/90102071

Mgr. Ľudmila Hlinová
ludmila.hlinova@rec.uniba.sk
02/9010 2069

Dobrovoľníci

Pri tejto aktivite organizátori veľmi radi uvítajú spoluprácu so študentmi – dobrovoľníkmi. Záujemcom o spoluprácu poskytneme podrobnejšie informácie a inštrukcie, na účasť v letnej škole ich pripravíme. Náklady na účasť dobrovoľníkov hradí organizátor. Svoj predbežný záujem o dobrovoľnícku činnosť v letnej škole hláste vyplnením dotazníka pre dobrovoľníka – najneskôr do 20. júna 2023.
Formulár pre dobrovoľníka

Kontaktná osoba pre dobrovoľníkov

Mgr. Ľudmila Hlinová
ludmila.hlinova@rec.uniba.sk
02/9010 2069

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: