Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2024
Akcie dokumentu

Letná počítačová škola pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím 2024

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí so zrakovým postihnutím.

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave organizuje Letnú počítačovú školu pre mladých ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.

Zameranie

Program Letnej počítačovej školy 2024 bude zameraný na rozvoj informačných a komunikačných kompetencií, a na možnosti využitia informačných, asistenčných a komunikačných technológií, ktoré pomáhajú pri práci s informáciami, pri štúdiu, v zamestnaní, ako i v bežnom živote. Stretnutie účastníkov nebude len o odbornom programe, ale aj o záujmoch, dôležitosti práce na sebe a voľnočasových aktivitách.

Termín a miesto konania

8. – 12. júl 2024
Senec – Slnečné jazerá, TP Hotel Družba***

Cieľová skupina účastníkov

Mladí ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím (nevidiaci a slabozrakí) vo veku 16 – 21 rokov, primárne študenti stredných a vysokých škôl.
Na letnej škole sa môže zúčastniť maximálne 15 študentov.
Vzhľadom na kapacitné možnosti a finančný rozpočet si organizátor vyhradzuje právo výberu účastníkov.

Náklady na účasť

Každý účastník platí účastnícky poplatok vo výške 200 EUR.
Náklady na organizáciu akcie a pobyt účastníkov hradí organizátor.
Cestovné náklady si hradí účastník.

Prihlasovanie

Záujemcov žiadame elektronicky vyplniť prihlasovací formulár.
Uzávierka prihlášok je do 29. mája 2024.

Informácie o mieste konania akcie

Ubytovanie bude zabezpečené v Senci na Slnečných jazerách – TP Hotel Družba***
(https://www.tphoteldruzba.sk).
Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

Kontakt na organizátora

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Mária Ježíková
tel.: 02/ 9010 2019
e-mail: maria.jezikova@uniba.sk

Mgr. Mária Stankovičová
tel.: 02/ 9010 2071
e-mail: maria.stankovicova@rec.uniba.sk

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: