Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
Akcie dokumentu

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

v platnosti od 15. októbra 2014

Smernica je zverejnená aj na webovej stránke Univerzity Komenského https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/chronologicky-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-rokov/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2014/

 

Celé znenie smernice spolu s prílohami v prístupnom  formáte PDF aj RTF nájdete na stránke Centra http://cezap.sk/informacie/legislativa/

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: