Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami
Document Actions

Smernica rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

v platnosti od 15. októbra 2014

Smernica je zverejnená aj na webovej stránke Univerzity Komenského https://uniba.sk/o-univerzite/legislativa/chronologicky-register-vnutorne-predpisy-uk-rozdelene-podla-rokov/vnutorne-predpisy-uk-rocnik-2014/

 

Celé znenie smernice spolu s prílohami v prístupnom  formáte PDF aj RTF nájdete na stránke Centra http://cezap.sk/informacie/legislativa/

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: