Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Prevádzka CPŠ

Prevádzka CPŠ od 20.10.2023 počas rekonštrukčných prác v pavilóne informatiky

Z dôvodu pokračujúcej rekonštrukcie v pavilóne informatiky ponúka Centrum svoje služby v obmedzenom režime. Pracovníkov CPŠ odporúčame kontaktovať mailom, komunikácia sa realizuje primárne online. V prípade potreby sa osobné stretnutia budú konať v náhradných priestoroch - v termínoch, ktoré je potrebné vopred dohodnúť.

 

Kontakty:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.
elena.mendelova@rec.uniba.sk

Mgr. Ľudmila Hlinováludmila.hlinova@rec.uniba.sk
PaedDr. Mária Ježíková
maria.jezikova@uniba.sk

Mgr. Bc. Mária Stankovičová

maria.stankovicova@rec.uniba.sk


Mgr. Miroslava Falatová, t. č. materská dovolenka
V prípade potreby kontaktovať Ľ. Hlinovú alebo E. Mendelovú

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: