Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Prevádzka CPŠ

Prevádzka CPŠ od 29.11.2021 počas dištančného vzdelávania.

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (skype, Google meets, MS Teams...)

Prosím v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

 

Kontakty:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc
elena.mendelova@rec.uniba.sk

Mgr. Miroslava Falatová
miroslava.falatova@uniba.sk

Mgr. Ľudmila Hlinováludmila.hlinova@rec.uniba.sk
Mgr. Bc. Mária Stankovičová
maria.stankovicova@rec.uniba.sk

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: