Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Služby pracovníkov CPŠ - november 2020
Akcie dokumentu

Služby pracovníkov CPŠ - november 2020

Prevádzka Centra podpory - november 2020

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby prednostne online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (tf, skype, Google meets, MS Teams...)

Prosím v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

 

Pre prípad nevyhnutných kontaktných situácií a kvôli zabezpečeniu praktickej prevádzky bude každý deň zabezpečená služba na pracovisku v čase  od 9:00 do 14:00 hod.
Služby pracovníkov CPŠ

Deň

Meno

     Miestnosť

 E-mail

 16.11.  

Miroslava Falatová

     I - 41                 

miroslava.falatova@uniba.sk


18. 11. 

 

Mária Stankovičová

   

     I - 41

 

maria.stankovicova@rec.uniba.sk 

19. 11.

Ľudmila Hlinová

     I - 41

ludmila.hlinova@rec.uniba.sk 

20. 11.

Elena Mendelová

     I - 40

elena.mendelova@rec.uniba.sk 


23. 11.

 

Roman Vojtechovský

    

    I - 38

 

roman.vojtechovsky@rec.uniba.sk 

24. 11.

Miroslava Falatová

     I - 41

miroslava.falatova@uniba.sk 

25. 11. 

Ľudmila Hlinová

     I - 38

ludmila.hlinova@rec.uniba.sk 

26. 11. 

Mária Stankovičová

     I - 41

maria.stankovicova@rec.uniba.sk 

27. 11.

 Elena Mendelová

     I - 40

elena.mendelova@rec.uniba.sk 

30. 11.

 Mária Stankovičová

     I - 41

maria.stankovicova@rec.uniba.sk 
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: