Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Kontakty na pracovníkov CPŠ

Prevádzka Centra podpory

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie a prechodom na dištančnú formu vzdelávania na UK ponúka Centrum svoje služby online formou.

Pracovníkov Centra je možné kontaktovať telefonicky alebo mailom, prípadne si dohodnúť čas a spôsob virtuálnej komunikácie (tf, skype, Google meets, MS Teams...)

Prosím v maili uviesť meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt a bližšie špecifikovať tému konzultácie.

 
Kontakty:

PaedDr. Elena Mendelová, CSc
02/9010 2068
elena.mendelova @rec.uniba.sk

Mgr. Miroslava Falatová
02/9010 2070
miroslava.falatova @ uniba.sk

Mgr. Ľudmila Hlinová
02/9010 2069ludmila.hlinova @ rec.uniba.sk
Mgr. Bc. Mária Stankovičová
02/9010 2071
maria.stamkovicova @ rec.uniba.sk
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: