Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Aktuality Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách
Document Actions

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

What Meeting
When 2017-03-06
from 14:00 to 15:30
Where FMFI miestnosť I-9 (pavilón informatiky)
Attendees Informačné stretnutie je určené primárne pre učiteľov a odborných pracovníkov fakulty, ktorí učia študentov s PAS alebo im v rámci štúdia poskytujú služby (študijné oddelenie, knižnica).
Add event to calendar vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Informačné stretnutie.

Pozývame Vás na informačné stretnutie k problematike špecifík vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) /  Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

 

K uvedenej téme vystúpia
Mgr. Nadežda Okenicová, špeciálna pedagogička
Dr. Mária Tiňová, klinická psychologička

 

K obsahu:
Cieľom stretnutia je rozšíriť všeobecne povedomie a špecifických potrebách tejto skupiny študentov a informovať pedagógov a pracovníkov univerzity o možnostiach, ktoré sú k dispozícii. Na stretnutí sa bude hovoriť o základných charakteristikách a prejavoch porúch autistického spektra aj o doterajších skúsenostiach z nižších stupňov vzdelávania. Bude poskytnutá informácia, aké podmienky pre štúdium, hodnotenie študijných výsledkov, ale aj pre sociálny život počas štúdia vytvárajú pre týchto mladých ľudí univerzity v zahraničí. Najmenej 30 minút bude vyhradených na otvorenú diskusiu.


Mgr. Nadežda Okenicová vyštudovala špeciálnu pedagogiku na PdF UK,
pracuje v Autistickom centre ANDREAS, riaditeľka pre odbornú činnosť.

Dr. Mária Tiňová vyštudovala klinickú psychológiu na University of Birmingham vo Veľkej Británii. Pracuje ako psychologička a terapeutka kognitívno-behaviorálnej terapie. (http://pocuvajme.sk/

 

Organizátor:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: