Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím

Ako úspešne študovať na vysokej škole so zdravotným postihnutím

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského v Bratislave

organizuje


sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

Pozvánka v slovenskom posunkovom jazyku (odkaz sa otvorí v inom okne) :

Informácie v slovenskom posunkovom jazyku

 

Termín:                     23. – 26. apríla 2017

 

Miesto konania:     Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave

 

Pre koho je stretnutie určené:

-      pre študentov stredných škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (zrakovým, sluchovým, telesným a viacnásobným);

-      primárne pre študentov 3. ročníkov (predmaturitných), ktorých záujem o štúdium na vysokej škole je seriózny.

 

Predpokladaný počet účastníkov:

Maximálne 15 študentov s ťažkým zdravotným postihnutím. Organizátor sa bude snažiť zabezpečiť osobných asistentov pre účastníkov. V prípade odkázanosti na náročnejší rozsah asistencie je potrebné zabezpečiť si vlastného asistenta.

Z dôvodu obmedzeného počtu účastníkov si organizátor vyhradzuje právo výberu.

 

Náklady na účasť:

Finančná spoluúčasť študenta s ŤZP je 10 eur. Sprevádzajúce osoby si náklady na pobyt hradia sami. V prípadoch potreby náročnejšej asistencie odporúčame hradenie nákladov na účasť osobného asistenta konzultovať individuálne (mailom, telefonicky).

 

Uzávierka prihlasovania:           

Svoj záujem prosíme obratom hlásiť mailom, telefonicky alebo poštou na doleuvedenú adresu - najneskôr do 3. apríla 2017 . Záujemcov žiadame vyplniť prihlasovací formulár, ktorý si možno stiahnuť aj z tejto stránky.

Stiahni prihlasovací formulár (RTF)

Stiahni prihlasovací formulár (PDF)

 

Pracovný program sústredenia sa bude orientovať najmä na témy:
Špecifikum štúdia na vysokej škole

-      Práva a povinnosti školy a študenta so špecifickými potrebami

-      Príprava na štúdium na vysokej škole

-      Možnosti podpory počas štúdia na vysokej škole

  •   humánna (osobná asistencia, tlmočenie pre nepočujúcich)
  •   finančná (finančné kompenzácie, štipendiá, granty)
  •   technická (asistenčné technológie poradenstvo a zaškolenie; študijná literatúra v prístupnej forme, prepravná služba pre nemobilných)
  •   akademická (individuálne vyučovanie vybraných predmetov,...)

-    Štúdium v zahraničí

-    Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

-    Diskusia so študentmi a absolventmi vysokej školy so zdravotným postihnutím

-    Návšteva vybraných prednášok na fakultách Univerzity Komenského v Bratislave podľa záujmu účastníkov

 

Tradícia sústredení:

Tohtoročné sústredenie nadväzuje na dlhšiu tradíciu. Skúsenosti z predchádzajúcich stretnutí sú dokumentované v niekoľkých výstupoch, napr.:

-       videodokument o akcii pod názvom Úspech čaká na pripravených, ktorý pripravili samotní účastníci, si možno pozrieť na webovej adrese: http://www.cezap.sk/~mendelova/cifer.avi;

-       publikácia Kam smerujeme a ako sa nám darí..., ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke http://cezap.sk/publikacie/kam-smerujeme-a-ako-sa-nam-dari/.

Odporúčame zoznámiť sa aj s informačnou príručkou Ako na vysokú školu so zdravotným postihnutím, ktorá je k dispozícii v elektronickej forme na webovej stránke http://cezap.sk/publikacie/ako-na-vysoku-skolu-so-zdravotnym-postihnutim/.

Tieto dokumenty odporúčame pozrieť si študentom, ktorí sa rozhodujú, či sa na sústredenie prihlásia, ich rodičom a učiteľom.

 

Informácia o prístupnosti miesta konania a akcie:

Pracovný program sústredenia sa bude konať v priestoroch fakúlt a vysokoškolských internátov Univerzity Komenského v Bratislave, v prístupných priestoroch.

Ubytovanie bude zabezpečené vo vysokoškolskom internáte Družba.

V prípade účasti nepočujúcich študentov zabezpečí organizátor tlmočníka do posunkového jazyka, resp. artikulačného tlmočníka. Na akcii bude participovať niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú poskytovať účastníkom základnú asistenciu.

 

Kontaktné osoby:

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

PaedDr. Elena Mendelová, CSc.

tf.: 02/ 602 95 166

e-mail: elena.mendelova@rec.uniba.sk

 

Mgr. Renáta Holenová

tf.: 02/ 602 95 573

e-mail: holenova@cezap.sk

 

Adresa organizátora:

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami

Univerzita Komenského v Bratislave

Mlynská dolina, FMFI

842 48 Bratislava

http://cezap.sk

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: