Personal tools
Document Actions

Aktuality

Up one level

Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2019

Intenzívne informačné stretnutie pre záujemcov o štúdium na vysokej škole.

Read More…

ICC

Základné informácie a prihlasovanie na medzinárodný počítačový tábor

Read More…

Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách

FMFI miestnosť I-9 (pavilón informatiky), from 2017-03-06 14:00 to 2017-03-06 15:30

Informačné stretnutie.

Read More…

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: