Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov

admin

Autorova domovská stránka na tomto webe

Najnovší obsah vytvorený týmto autorom

Stránka
Aktuálne informácie 03. 04. 2014
Zamestnanci CPŠ 01. 01. 2000
Ubytovanie študentov so špecifickými potrebami 14. 07. 2015
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018 25. 04. 2018
Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2018 22. 02. 2018
Udalosť
Špecifiká vzdelávania študentov s poruchami autistického spektra (PAS) / Aspergerovým syndrómom na vysokých školách 06. 03. 2017
Súbor
Prihláška 2018 - účastník mobility so špeciálnymi potrebami (.docx) 25. 04. 2018
Oficiálna výzva 2018 (.pdf) 25. 04. 2018
Prihláška (pdf) 22. 02. 2018
Prihláška (rtf) 22. 02. 2018
Pravidla zapisu Slovenskeho Braillovho pisma (rtf) 19. 01. 2018
Adresár
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby 2018 25. 04. 2018
Sústredenie stredoškolákov s ťažkým zdravotným postihnutím 2018 22. 02. 2018
ERASMUS+ grant na špeciálne potreby na akademický rok 2017/2018 08. 03. 2016
Accessibility of exchange programs for blind and partially sighted students 06. 05. 2016
Pre študentov so špecifickými potrebami 13. 07. 2015
Obrázok
Plagat na diskusiu Moznosti vymennych pobytov 09. 03. 2017
logo_SPJ 06. 03. 2017
posunkovy jazyk 30. 03. 2016
vzorkovnik.png 01. 01. 2000
exchangeability 25. 01. 2011
Veľkokapacitný adresár
Domovsk adresre 19. 01. 2007
Link
webmail 21. 01. 2007
Prekladový slovník slovenského jazyka - slovenského posunkového jazyka pre terciálne vzdelávanie 22. 08. 2017
Aktuálne otázky tlmočenia pre študentov so sluchovým postihnutím v terciálnom vzdelávaní 17. 03. 2016
Význam vzdelania pri príprave osôb so zdravotným postihnutím na zamestnanie 01. 01. 2000
Identifikácia bariér na UK 26. 11. 2014
Registrant
[···] 29. 07. 2010
admin - vytvorený obsah
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: