Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Identifikácia bariér na UK
Document Actions

Identifikácia bariér na UK

Up one level

Univerzitné prostredie má byť prístupné, použiteľné a bezpečné pre všetkých, t.j. pre študentov, zamestnancov i návštevníkov univerzity. Prístupnosť, použiteľnosť a bezpečnosť chápeme vo fyzickom a informačnom kontexte. Prostredníctvom formulára môžete pomôcť pri identifikovaní bariér v priestoroch Univerzity Komenského (všetkých jej súčastí), ale aj prekážok, ktoré znižujú, respektíve úplne znemožňujú prístupnosť hľadaných informácií, alebo obmedzujú používanie akademického informačného systému univerzity. Vaše postrehy a podnety spracujeme a postúpime kompetentným pracovníkom UK na riešenie. Dúfame, že s Vašou pomocou sa nám podarí prispieť k zvýšeniu prístupnosti akademického prostredia.

Odkaz na formulár Identifikácia bariér na UK
 
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: