Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Legislatíva Príloha č. 2 k vnútornému predpisu UK č. 23/2014 (PDF)
Document Actions

Príloha č. 2 k vnútornému predpisu UK č. 23/2014 (PDF)

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení

Click here to get the file

Size 331.8 kB - File type application/pdf
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: