Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Legislatíva Vnútorný predpis UK č. 23/2014 (PDF)
Document Actions

Vnútorný predpis UK č. 23/2014 (PDF)

Smernica rektora UK v Bratislave k zabezpečeniu všeobecného prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami

Click here to get the file

Size 663.6 kB - File type application/pdf
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: