Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Informácie o študentovi

  • Druh a stupeň zdravotného postihnutia
  • Dopad postihnutia na štúdium
  • Používané kompenzačné a elektronické pomôcky
  • Systém zaznamenávania poznámok, práca s informáciami
  • Limity a obmedzenia
  • Sféry potreby pomoci
  • Možné zdravotné problémy
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: