Personal tools
Document Actions

Informácie o študentovi

  • Druh a stupeň zdravotného postihnutia
  • Dopad postihnutia na štúdium
  • Používané kompenzačné a elektronické pomôcky
  • Systém zaznamenávania poznámok, práca s informáciami
  • Limity a obmedzenia
  • Sféry potreby pomoci
  • Možné zdravotné problémy
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: