Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Prijímacia skúška

A. Pred podaním prihlášky

Študent s postihnutím kontaktuje koordinátora za účelom poradenstva pri výbere odboru štúdia

 • informácie o charaktere a obsahu štúdia, možnosti uplatnenia v praxi, návšteva na aktuálnej katedre
 • predpokladané poznatky a zručnosti
 • posúdenie vybraného odboru z hľadiska technickej náročnosti štúdia, limitov/ obmedzení študenta, možností alternatívnych riešení
 • informácie o odporúčanej literatúre na prípravu na prijímacie skúšky

Záverečné rozhodnutie robí študent.

B. V čase po uzávierke podávania prihlášok

 1. V spolupráci so študijným oddelením zistiť počet uchádzačov s postihnutím a druh a stupeň ich postihnutia.
 2. V aktuálnych prípadoch kontaktovať študentov za účelom
  • posúdenia vhodnosti vybraného odboru/ ponuka alternatívy
  • konzultácie k forme prijímacej skúšky.

C. V čase pred prijímacími skúškami

 1. Informovať študijného prodekana, aktuálne katedry a študijné oddelenie o uchádzačoch so zdravotným postihnutím a navrhovaných formách prijímacích skúšok.
 2. Dohliadnuť, aby forma skúšok zodpovedala možnostiam/ obmedzeniam uchádzača o štúdium, aby im boli vytvorené rovnocenné podmienky v porovnaní s uchádzačmi bez postihnutia.

D. Po prijatí na štúdium

 1. Pomoc pri tvorbe študijného programu.
 2. Informovanie aktuálnych katedier/ vyučujúcich o študentovi s postihnutím a o špecifikách jeho štúdia.
 3. V aktuálnych prípadoch kontaktovanie katedier za účelom získania zoznamu študijnej literatúry.
 4. Uvedenie do štúdia a života na univerzite.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: