Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Úlohy koordinátora

  1. Poznať stratégiu vzdelávacej inštitúcie v otázkach štúdia mládeže so zdravotným postihnutím a podnecovať jej vývoj.
  2. Oboznamovať akademickú verejnosť so špecifikami štúdia jedincov s postihnutím.
  3. Prehodnocovať podmienky pre štúdium jedincov s postihnutím a navrhovať možné alternatívy.
  4. Identifikovať potreby a limity študentov s postihnutím a hľadať najvhodnejšie cesty ich zohľadnenia v rámci existujúcich možností inštitúcie.
  5. Udržiavať kontakty so študentami s postihnutím a pomáhať im pri riešení problémov spojených s pobytom na univerzite.
  6. Nadväzovať kontakty s inými organizáciami, ktoré môžu poskytnúť študentovi pomoc.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: