Personal tools
Document Actions

Zásady pri skúškach

  1. Klásť dôraz na použitie vhodnej formy skúšky.
  2. Neznižovať nároky na vedomosti.
  3. Skúška sama osebe je stresujúca. Nesťažujme to študentom tým, že budeme trvať na forme, ktorú nezvládajú.
  4. Formu skúšky vopred dohodnúť so študentom.
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: