Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Zásady pri skúškach

  1. Klásť dôraz na použitie vhodnej formy skúšky.
  2. Neznižovať nároky na vedomosti.
  3. Skúška sama osebe je stresujúca. Nesťažujme to študentom tým, že budeme trvať na forme, ktorú nezvládajú.
  4. Formu skúšky vopred dohodnúť so študentom.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: