Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Desatoro pre študenta so sluchovým postihnutím

 

Srdečne Ťa vítame na Univerzite Komenského. Štúdium na vysokej škole si vyžaduje veľa úsilia. Prinášame Ti praktické rady na čo myslieť, keď si sa stal študentom tejto vysokej školy.

 

1.     Smelo požiadaj o pomoc pri získavaní informácií od každého na škole vždy, keď to potrebuješ: od študentov, spolužiakov, učiteľov, zamestnancov knižnice... Ak nedáš najavo, že potrebuješ pomoc, budú si myslieť, že všetkému rozumieš a  podporu nepotrebuješ.

 

2.    Nezabudni, že porucha sluchu je na prvý pohľad „neviditeľná“. Preto upozorni ľudí, s ktorými sa na škole dostávaš do styku, na spôsob komunikácie, ktorý Ti vyhovuje. Ak tak neurobíš, Tvoj problém si nevšimnú.

 

3.    Hlavne na prvých prednáškach a na prvých stretnutiach sa „predstav“ učiteľom. Ak ich na začiatku budeš informovať, že si študent so sluchovým postihnutím, možno Ti budú venovať väčšiu pozornosť. Ak na Tvoj problém medzičasom zabudnú, opäť sa „prihlás“! Učiteľ si nemusí pamätať potrebu každého študenta. Ak si nerozumel otázke, zadaniu, úlohe - opýtaj sa na to!

 

4.    Buď si vedomý svojich práv. Máš právo a nárok získavať informácie v rovnakom rozsahu ako počujúci. Ak potrebuješ tlmočníka slovenského posunkového jazyka alebo artikulačného tlmočníka a si študentom Univerzity Komenského, obráť sa na pracovníkov Centra podpory študentov so špecifickými potrebami alebo na svojho koordinátora na fakulte.

 

5.    Niektorí učitelia používajú na prednáškach powerpointové prezentácie. Skús si prezentácie od nich vypýtať a vytlačiť si to.

 

6.    Často sa stáva, že dôležité informácie o skúškach, termínoch, požiadavkách učiteľa ohľadom zápočtov, skúšok a iných úloh sa k študentovi so sluchovým postihnutím nedostanú. Ak nemáš k dispozícii tlmočníka, ktorý informácie prekladá, popros spolužiakov, s ktorými si dobre rozumieš, aby Ťa nezabudli na takéto informácie vždy upozorniť.

 

7.    Ak si nevieš robiť poznámky na prednáške, skús sa dohodnúť so spolužiakmi, aby ti požičiavali svoje poznámky. Je dôležité, aby si používal také poznámky, ktoré sú pre Teba čitateľné a zrozumiteľné. Zisti, od ktorého spolužiaka Ti poznámky najviac vyhovujú. Nie je dobré používať poznámky vždy od iného spolužiaka. Každý študent píše poznámky v inom štýle! Ak máš so spolužiakmi dobrý vzťah, skús ich poprosiť, aby písali poznámky aj pre Teba - s čiernym kopírovacím papierom. Takto budeš mať poznámky hneď po prednáške a nemusíš utekať do kopírovacej služby. Naviac si ušetríš aj čas.

 

8.    Ak si odkázaný na odzeranie, neschovávaj sa v posledných radoch učebne. Ak si sadneš dopredu, upriamiš pozornosť učiteľa na seba a bude si Ťa viacej pamätať. Ak sa stane, že počujúci študenti obsadia prvé lavice, vysvetli im svoju potrebu a požiadaj ich, aby Ti uvoľnili miesto. Takto sa budú môcť učiť rešpektovať Tvoje potreby vyplývajúce zo straty sluchu!

 

9.    Nenechávaj si učenie na poslednú chvíľu. Môže sa stať, že budeš mať problémy s učením, pretože text bude ťažko zrozumiteľný. Je dôležité čím skôr si zabezpečiť odbornú literatúru, ktorú odporúča učiteľ. Môžeš v nej nájsť odpovede aj na to, čo si na prednáške nerozumel. Tiež Ti môže pomôcť, keď budeš využívať konzultačné hodiny učiteľa, na ktoré sa musíš vopred pripraviť. Ak sa Ti predmet zdá nezvládnuteľný, pouvažuj o doučovaní.

 

10. Skôr ako začne písomná skúška, upozorni učiteľa na svoju poruchu sluchu. Ak otázky pri skúške nezadáva na papieri, popros ho, aby ich v písomnej forme vždy pripravil špeciálne pre Teba.
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: