Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Kto je koordinátor pre študentov so špecifickymi potrebami
Document Actions

Kto je koordinátor pre študentov so špecifickymi potrebami

Kto je koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorom je spravidla vysokoškolský učiteľ, ktorý je dekanom poverený na zabezpečovanie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami.

Aktuálny zoznam koordinátorov na UK je na webovej stránke univerzity: http://uniba.sk/sluzby/podpora-studentov-so-specifickymi-potrebami/

alebo na stránke Centra podpory:

http://cezap.sk/informacie/aktualny-zoznam-koordinatorov

Na koordinátora sa možno obrátiť so žiadosťou o:

  • informácie o fakulte
  • informácie o štúdiu
  • informácie o prijímacích skúškach
  • sprostredkovanie stretnutia s predstaviteľom fakulty/katedry
  • zabezpečenie formy prijímacej skúšky
  • pomoc pri riešení problémov a zabezpečení podmienok pri štúdiu.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: