Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Pre uchádzačov o štúdium na VŠ Zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia
Akcie dokumentu

Zručnosti potrebné pre úspešné zvládnutie štúdia

ZRUČNOSTI POTREBNÉ PRE ÚSPEŠNÉ ZVLÁDNUTIE ŠTÚDIA

Sebaobsluha a mobilita

 • pohyb v novom prostredí
  • samostatne
  • so sprievodcom
  • s asistentom
 • zabezpečenie potrieb každodenného života

Sociálne a komunikačné zručnosti

 • pozitívna sebaprezentácia
 • prezentácia vlastného postihnutia a spôsobov zvládania jeho dôsledkov
 • požiadať a odmietnuť pomoc
 • vysvetliť, v čom a akým spôsobom treba pomôcť
 • prezentácia a obhájenie vlastného názoru
 • nadväzovanie a udržiavanie kontaktov
 • iniciatíva v prekonávaní predsudkov a bariér
 • forma a druh používaného jazyka

Akademické zručnosti

 • vhodné techniky učenia
 • disciplinovaný vzťah k štúdiu
 • využívanie konzultácií
 • produkovanie písomných prác (konspekty, referáty, seminárne/ semestrálne/ zápočtové práce)
 • systém poznámkovania prednášok

Technické zručnosti

 • technické zabezpečenie komunikácie (načúvacie aparáty, tlmočníci)
 • technické zabezpečenie práce s informáciami - diktafóny, zápisníky, notebooky
 • zodpovedajúce technické zručnosti vhodné pre charakter univerzitného vzdelávania

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: