Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Technológie prístupu k informáciám Nastavenia zlepšujúce použiteľnosť Microsoft Windows 7 pre používateľov čítačov obrazovky
Akcie dokumentu

Nastavenia zlepšujúce použiteľnosť Microsoft Windows 7 pre používateľov čítačov obrazovky

Tento dokument stručne popisuje nastavenia operačného systému Windows 7, ktoré zvyšujú pracovný komfort tým používateľom, ktorí sú odkázaní na čítače obrazovky. Dokument pravdepodobne nie je úplný; v prípade, že viete o niečom, čo vám uľahčuje život, nie je to obsiahnuté v texte a chcete sa podeliť o skúsenosti, kontaktujte ma. Všetky tvrdenia sú podopreté len mojou osobnou skúsenosťou, žiadne nastavenie preto nemožno považovať za jediné správne, niektoré tipy sú pravdepodobne odzrkadlením môjho konzervativizmu :). Tento dokument je stručný a neobsahuje zdôvodnenia vhodnosti konkrétnych nastavení.

Ponuka Štart

vyvolajte kontextovú ponuku na tlačidle Štart a aktivujte tlačidlo Vlastnosti, alebo na tlačidle Štart stlačte klávesovú skratku ALT+ENTER

Záložka Panel úloh

 • Tlačidlá na paneli úloh nastavte na Nikdy nekombinovať
 • Stlačte tlačidlo Prispôsobiť a v dialógu, ktorý sa otvorí, začiarknite Vždy zobraziť všetky ikony a oznámenia na paneli úloh. Tým zabezpečíte, že systémový panel bude vždy zobrazovať všetko, čo sa na ňom môže objaviť.

Záložka Ponuka Štart

 • Akciu tlačidla napájania nastavte na takú, ktorú najčastejšie používate,
 • Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené programy v ponuke Štart nezačiarkujte
 • Ukladať a zobrazovať naposledy otvorené položky v ponuke Štart a na paneli úloh nezačiarknite
 • Aktivujte tlačidlo Prispôsobiť. V dialógu si možno nastaviť, či a ako sa majú v ponuke štart zobrazovať niektoré položky. Položky, pri ktorých je to možné, nastavte (v prípade, že ich chcete v ponuke štart mať), aby sa zobrazovali ako ponuka; len vtedy je možné na pohyb v rámci nich používať ako skratky začiatočné písmená. Predvolene sú nastavené ako odkazy a vtedy je možné prepínať sa medzi nimi len tabulátorom, čo je veľmi zdĺhavé. Moje nastavenia sú nasledovné (uvádzam len zapnuté položky):
  • Dokumenty: zobraziť ako ponuku
  • Hľadať v priečinku Programy a Ovládací panel: zapnuté
  • Naposledy použité položky: zapnuté
  • Nástroje na správu systému: Zobraziť v ponuke Všetky programy a v ponuke Štart
  • Ovládací panel: zobraziť ako ponuku
  • Počítač: zobraziť ako ponuku
  • Pomocník: zapnuté
  • Ponuku všetky programy usporiadať podľa názvov: zapnuté
  • Predvolené programy: zapnuté
  • Príkaz Spustiť: zapnuté
  • Pripojiť na: zapnuté
  • Sieť: zapnuté
  • Zapnúť kontextové ponuky a presúvanie myšou: zapnuté
  • Zariadenia a tlačiarne: zapnuté

Záložka Panely s nástrojmi

V mojom prípade sú všetky vypnuté.

Vizuálne efekty

 • V ponuke Štart vyvolajte kontextovú ponuku na položke Počítač a aktivujte položku Vlastnosti
 • V dialógu, ktorý sa otvorí, aktivujte odkaz Rozšírené systémové nastavenia
 • V dialógu, ktorý sa otvorí, aktivujte na záložke Spresnenie v skupine s názvom Výkon tlačidlo Nastavenie
 • Na záložke Vizuálne efekty nastavte prepínač na hodnotu Vlastné nastavenie a v strome odčiarknite (vypnite) všetky efekty
 • Pozitívne pozatvárajte všetky dialógy

Personalizácia

 • Vyvolajte kontextovú ponuku na pracovnej ploche (skratka WINDOWS+M, potom pohyb šípkami, potom ctrl+medzera a nakoniec kontextová ponuka alebo pravý klik na prázdne miesto pracovnej plochy) a aktivujte položku Prispôsobiť
 • Šetrič obrazovky nastavte na (Žiadny)

Možnosti priečinka

 • Spustite Windows prieskumníka (skratka WINDOWS+E) a otvorte ľubovoľný priečinok (napríklad disk C:)
 • Stlačením ALT zobrazte ponuku Zobraziť a aktivujte položku Podrobnosti
 • V ponuke Nástroje aktivujte položku Možnosti priečinka
 • Na záložke Zobrazenie je rozsiahly strom, v ktorom je možné nastaviť, ako sa majú zobrazovať priečinky a súbory. Vhodné je zachovať prinajmenšom tieto nastavenia:
  • Skryť prípony známych súborov: vypnuté
  • Zobrazovať skryté súbory, priečinky a jednotky: zapnuté
  • V priečinku Počítač skryť prázdne jednotky: zapnuté
  • Zobrazovať písmená jednotiek: zapnuté
 • Po dokončení nastavení stlačte tlačidlo Použiť, potom tlačidlo Použiť pre priečinky a nakoniec tlačidlo OK.

Peter Lecký (lecky zavináč cezap bodka sk)

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: