Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Internet a používateľ so zrakovým postihnutím

Na tejto stránke nájdete nasledujúce informácie:

Textovo orientované aplikácie verzus grafické používateľské rozhrania

Historicky starším spôsobom využívania služieb Internetu je textový prístup k Internetu - DOS access. Nič nie je jednoduchšie. Obrazovka je rozdelená na 25 riadkov a 80 stĺpcov. Každá položka má svoj číselný kód, ktorý zahŕňa farbu pozadia, farbu znaku a jeho ASCII kód. Všetky tieto informácie sú uložené vo videopamäti počítača. Tak ako je to vo svete módy, aj DOS mal stále niečo nové. A tak sa presadzovali čoraz grafickejšie aplikácie, ktoré boli a naďalej sú používateľom so ZP čiastočne dostupné vďaka rôznym menu (riadkové menu, roletové menu, ...).

Alternatívou textového prístupu k Internetu je grafický prístup - Window access. Oproti DOSu je obrazovka v GUI (grafické používateľské rozhranie) rozdelená na stovky (640x480, 800x600,...) drobných bodov (pixels). Informácie sa môžu objavovať na ktoromkoľvek mieste obrazovky a v akejkoľvek veľkosti.

Zobrazenie informácií po bodoch nie je jediným polienkom pod nohami nevidiacich na ceste k samostatnej práci v GUIs. Samotné slovo "grafické" upozorňuje na fakt, že zrak je pri získavaní informácií najvýkonnejším ľudským zmyslom. Čítač obrazovky musí priblížiť nevidiacim veľké množstvo vizuálnych metafor, ktoré GUIs často využívajú (napríklad presúvanie objektov myšou, vyhadzovanie nepotrebných súborov do koša,...). Na toto priblíženie používajú čítače obrazovky textové popisy k obrázkom, klávesové skratky nahrádzajúce prácu s myšou a pod.

Nie je ľahké rozhodnúť sa medzi textovým a grafickým rozhraním. Ako však povedal nevidiaci programátor Jamal Mazrui (http://www.empowermentzone.com): "Ak chceme pracovať medzi vidiacimi, potrebujeme vedieť používať Windows. Musíme kompenzovať jeho nedostatky, využiť výhody a cvičiť svoje schopnosti."

Alternatívny prístup k WWW stránkam

Ľudia s ťažkým zrakovým postihnutím alebo s problémami s čítaním využívajú hlasový výstup, hmatový výstup alebo zväčšovací softvér na získavanie informácií z počítača. Pokiaľ hovoríme o prístupe k WWW stránkam, môžu využiť jedno z nasledujúcich riešení:

 1. čítač obrazovky s hlasovým alebo hmatovým výstupom umožňujúci pracovať s bežným WWW prehliadačom, ako je napríklad:
 2. WWW prehliadač vyvinutý s dôrazom na špeciálne potreby ľudí so ZP
  Takéto špeciálne prehliadače, alebo zásuvné moduly pre bežné prehliadače, majú hlasový výstup (HV), zväčšovanie obrazovky (ZO) a jednoduché ovládanie z klávesnice. Často však nepodporujú najmodernejšie technológie (Macromedia Flash, scripty a applety, XHTML,...). Patrí k nim napríklad:
 3. Prehliadače, ktoré síce neboli vyvinuté špeciálne pre ľudí so ZP, ale existujú nástroje na ich sprístupnenie.
  Takéto prehliadače majú veľa užitočných funkcií, ktoré uľahčujú ľuďom so ZP čítať WWW stránky. Ide napríklad o pohodlné ovládanie z klávesnice bez použitia myši, zväčšovanie písma, výber farebnej schémy,... . Patrí k nim napríklad:

Dostupnosť služby WWW

Určite ste sa už stretli s WWW stránkou, pri ktorej ste len s problémami alebo vôbec nenašli potrebné informácie, prípadne sa vám ju vôbec nepodarilo správne zobraziť vo vašom prehliadači. Takáto stránka pre vás nebola dostupná. Toto je situácia, v ktorej sa často ocitnú ľudia, ktorí majú problémy s čítaním bežnej novinovej tlače: starší ľudia, dyslektici, ľudia so zrakovým postihnutím,...

Preto je potrebné zdôrazniť prapôvodnú ideu WWW:

"Sila WWW je v jej univerzálnosti. Základným aspektom je dostupnosť pre každého, nehľadiac na jeho obmedzenia."
(Tim Berners-Lee, riaditeľ W3C a vynálezca WWW).

To bol jeden z dôvodov vzniku WAI - Web Accessibility Initiative, ktorá si kladie za cieľ dostupnosť WWW. Sústreďuje sa najmä na technológie, odporúčania, nástroje, vzdelávanie a osvetu, výskum a vývoj (podrobnejšie na adrese http://www.w3.org/wai).

Uvádzame niekoľko pravidiel, ktoré by mali mať na pamäti tvorcovia WWW stránok, ak nechcú spomedzi svojich čitateľov úplne vylúčiť ľudí so zrakovým postihnutím. Po ich prečítaní zistíte, že väčšina z nich uľahčí "surfovanie" oveľa širšej skupine čitateľov. Veď nikdy nevieme, aký veľký monitor, rozlíšenie obrazovky, prehliadač WWW stránok a pod., bude každý z nich mať.

Stránky prístupné používateľom so zrakovým postihnutím:

 • majú od stránky k stránke podobnú štruktúru, aby bola orientácia čo najintuitívnejšia,
 • neobsahujú nič nehovoriace hypertextové odkazy typu: "Kliknite tu!", "Tu!",... ,
 • všetky obrázky sú doplnené textovou alternatívou (atribúty ALT, TITLE), grafické odkazy sú dostatočne veľké, aby sa na ne ľahko "klikalo",
 • rozmery sú udávané relatívne k veľkosti okna (napr. <HR width="50%">, nie 300pt),
 • nepoužívajú pohyblivý a blikajúci text (príkaz BLINK, animácie,...),
 • nepoužívajú tzv. ASCII Art (napr. :-) pre úsmev a pod.),
 • neobsahujú rámce (frames), ak predsa, tak každý z rámcov má výstižné meno (menu rámec, reklamný rámec,...), posuvníky na rolovanie textu a vždy existuje aj verzia bez rámcov (príkaz NOFRAME),
 • citlivé mapy (image maps) sú doplnené zoznamom svojich hypertextových prepojení,
 • existuje možnosť vyžiadať si zobrazený formulár e-poštou v prípade, že je problematické vyplniť ho priamo na WWW stránke.

(zdroj: http://www.rnib.org.uk/digital/hints.htm, http://www.guides.sk/html4/ch15.htm, http://www.w3.org/wai)

Manuálna kontrola dostupnosti WWW stránok

Jednu z možností, ako si overiť dostupnosť WWW stránok, predstavuje tzv. manuálna kontrola (human review). Ide o niekoľko jednoduchých rád. Napadlo vás niekedy pohybovať sa medzi stránkami bez myši, len s použitím klávesnice? K ďalším možnostiam patrí:

 • použitie viacerých prehliadačov s vypnutými farbami, obrázkami, rámcami,...
 • použitie textového prehliadača,
 • použitie prehliadača s hlasovým výstupom,
 • použitie čierno-bieleho monitora (ČB schémy),
 • pohľad na stránku cez žltú fóliu.

Automatická kontrola dostupnosti WWW stránok

Jednoduchý spôsob, ako skontrolovať dostupnosť WWW stránok, dodržiavanie štandardov HTML/CSS a kompatibilitu s niekoľkými prehliadačmi, predstavujú nástroje na ich automatickú kontrolu (validation tools). Môžu byť k dispozícii priamo na WWW stránkach alebo ako samostatná aplikácia, ktorú treba nainštalovať na počítač používateľa.

K ich spoločným ovládacím prvkom patrí editačné pole (príp. polia) na zadanie URL adresy testovanej stránky a tlačidlo na spustenie kontroly. Navzájom sa líšia rozsahom kontroly a najmä hodnotením stránok (usability rating).

Zaujímavé je napríklad hodnotenie služby Usable Net's Lift (http://www.usablenet.com). Stránky hodnotí ako: vynikajúce (excellent), dobré (good), použiteľné (fair) a úbohé (poor) v závislosti na počte chýb, ktoré delí na katastrofické (catastrophic), význačné (major), nepodstatné (minor), kozmetické (cosmetic) a poznámky(comments). Okrem toho buduje zaujímavú štatistiku najčastejších chýb nájdených na testovaných stránkach (Web Usability Index http://www.usablenet.com/wui_index.html).

K ďalším nástrojom patria:

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: