Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Taktilné obrázky v učebniciach matematiky

Kedy spracovať taktilné obrázky (TO)?

Spracovať TO ak:

 • obrázok obsahuje podstatné informácie, ktoré nie sú uvedené v texte
 • bude text zrozumiteľnejší (rozloženie, usporiadanie informácií)
 • je obrázok priamo prepojený s textom (je v texte rozoberaný a čitateľ môže zodpovedať otázky len po jeho preštudovaní)

Nespracovať TO ak:

 • je text dostatočne výstižný a obrázok neobsahuje ďalšie informácie
 • je obrázok taký jednoduchý, že stačí, aby ho učiteľ alebo asistent načrtol na kreslenke (pozitívny reliéf)
 • postačí slovný opis učiteľa alebo asistenta

V takom prípade treba v texte uviesť, že obrázok je vynechaný!

Ako spracovať TO? Zhrnutie

 • Pozorne si prečítajte text, ktorý patrí k obrázku a skúste odpovedať na nasledujúce otázky: má sa urobiť?, akou technológiou?, aké zmeny sú potrebné?, bude ho daný študent schopný prečítať?.
 • Obrázok má byť prehľadný, zvážte preto množstvo informácií a použitie legendy.
 • Ak obrázok rozložíte na sadu obrázkov, dbajte na to aby boli precízne označené (napr. pre Obr. 1 budeme mať Obr. 1a, Obr. 1b a pod.)
 • Ak bude obrázok priamo v Braillovskej knihe, mal by nasledovať za odsekom, v ktorom sa na obrázok odvoláva.
 • Ak je obrázkov veľa, umiestnite ich do samostatného zväzku (knihy). Ten by mal mať rovnaký názov aj katalogizačné údaje ako Braillovská kniha. Uistite sa, že čísla strán a čísla obrázkov sú rovnaké ako v čiernotlačovej a v Braillovskej knihe.
 • Čím je lepší kontrast medzi rôznymi prvkami obrázka, tým je čitateľnejší. Môže to ovplyvniť aj výber vhodnej technológie (1 vrstva alebo viac vrstiev)
 • Jednoduchý obrázok sa ľahko číta. Zachovajte informačný obsah, ale môžete: premiestňovať, meniť orientáciu, odstrániť nepotrebné detaily, použiť legendu, urobiť jeden obrázok bez textu a jeden s textom, rozdeliť na sadu obrázkov, vyhnúť sa perspektíve, zvýrazniť niektoré prvky.
 • Braillovský text nemusí byť umiestnený presne tak, ako to bolo v čiernotlači. Všetok text by však mal byť orientovaný jedným smerom. Vyznačte šípkou smer čítania.
 • Spôsob spracovania jedného obrázku nemusí byť vhodný pre ďalší obrázok. Každý obrázok je potrebné spracúvať individuálne. Vždy by mali byť zvýraznené najdôležitejšie informácie.

Literatúra:
Edman, Polly K.: Tactile Graphics. AFB 1992. ISBN 0-89128-194-0

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: