Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Užitočné informácie pre ľudí so zdravotným postihnutím
Akcie dokumentu

Užitočné informácie pre ľudí so zdravotným postihnutím

Nahor
Parkovací preukaz
(aj pre nevidiacich)
Pravidlá brailového zápisu hudobného notopisu v Slovenskej republike
Brailový hudobný notopis - automatizovaný preklad medzinárodného manuálu do slovenského jazyka. Pri jeho čítaní je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že znaky použité v príkladoch notových zápisov sú zapísané podľa štandardu Anglický severoamerický počítačový kód. Zároveň nie sú odborné termíny preložené správne z dôvodu, že ide o automatizovaný preklad do slovenčiny.
Prekladový slovník slovenského jazyka – slovenského posunkového jazyka pre odbornú terminológiu
Publikovaný elektronický slovník
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: