Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov
Akcie dokumentu

Zdroje elektronických dokumentov

Nahor

Táto sekcia obsahuje súhrnné informácie o zdrojoch dokumentov prístupných pre nevidiacich a slabozrakých používateľov. Niektoré repozitáre vyžadujú platenú registráciu. Pri každom zdroji je uvedený odkaz na stránku, ktorá obsahuje podrobné informácie o registrácii a poplatkoch.

arXiv
Viac ako 1,5 milióna vedeckých článkov z oblasti fyziky, matematiky, počítačovej vedy, biológie, financií, štatistiky a ekonomiky.
Bentham Open
Voľný prístup k viac ako 230 titulom vedeckých periodík, ktoré obsahovo pokrývajú všetky významnejšie disciplíny vedy, technológie a medicíny.
Cambridge Core
Voľne dostupných je viac ako 28000 článkov z oblasti prírodných vied, technológií, medicíny, humanitných a spoločenských vied.
Časopis ITlib - Informačné technológie a knižnice
Vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov.
Česká digitálna matematická knižnica
Matematická literatúra publikovaná na území ČR od 19. storočia po súčasnosť.
Databáze knih
Viac ako 1300 kníh zadarmo k stiahnutiu.
digibooks
 
Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov
Portál poskytujúci profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či doktorandských prácach.
Digitální knihovna zrakově postižených
 
DOAB - Directory of open access books
katalóg voľne dostupných kníh
DOAJ - Directory of open access journals
Katalóg voľne dostupných časopisov zahŕňajúcich oblasti vedy, techniky, medicíny, sociálnych a humanitných vied.
Ebook Central - Akademická knižnica Univerzity Komenského
 
eKNIHOVNA.cz
Audioknihy a elektronické knihy.
Eknihy zdarma
Klasická beletria.
Eknižky.sk
 
Elportál
voľne dostupné diela pedagógov Masarykovej unverzity v Brne
ERIC
Databáza zdrojov z oblasti pedagogiky. V databáze sa nachádzajú aj odkazy na plné texty.
EurLex
Legislatíva Európskej únie. Plné texty Úradného vestníka EÚ, zmluvy, smernice, nariadenia, legislatívne návrhy vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.
Europeana
Prístup k viac ako 50 miliónom digitalizovaných diel – kníh, hudobných diel a obrazov a ďalších umeleckých diel.
Európska digitálna matematická knižnica
Online sprístupnenie európskej matematickej literatúry.
Getty Research Portal
Zdigitalizované umelecko-historické publikácie, staré a vzácne tlače.
Greenie knižnica
Beletria, poézia, odborná a herná literatúra.
ISSN portal ROAD
Adresár voľne dostupných časopisov z celého sveta.
JSTOR
Akademická databáza.
Knižnica Centra podpory študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Komenského
 
Knižnica Národnej rady SR
Fondy Parlamentnej knižnice od januára 2012 prístupné aj pre študentov vysokých škôl
Kramerius 5
Digitálna knižnica Národnej knižnice Českej republiky
LibriVox
Zvukové knihy v rôznych jazykoch.
Lifelong Learning
Internetový časopis o celoživotnom vzdelávaní.
Mestská knižnica Praha
Katalóg e-kníh na stiahnutie, alebo na čítanie online.
Project Gutenberg
Viac ako 60 000 elektronických dokumentov, v rôznych jazykoch.
PDFknihy.sk
Elektronické knihy vo formáte pdf.
Physics World Discovery
Institute of Physics (IOP) ponúka krátke monografie pre štúdium rôznych oblastí fyziky.
Read Print
Online knižnica prevažne s klasickou literatúrou.
Robobraille
E-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre zrakovo postihnuté osoby a osoby s poruchami čítania.
Scientific Research
Vydavateľstvo Open Access časopisov.
Slovakiana
Zdigitalizované kultúrne dedičstvo Slovenska.
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
 
Slov-Lex
Obsahuje elektronickú zbierku zákonov a legislatívy SR, judikatúru SR, právne predpisy Európskej únie, ponúka aj slovník slovenského práva.
Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica
Obsahuje dokumenty českého a slovenského parlamentu.
SpringerOpen
Voľne prístupné články z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, humanitných a spoločenských vied.
Studia paedagogica
Vedecký časopis Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity.
SpringerLink
Vedecké dokumenty z časopisov, kníh, seriálov, protokolov, referenčných prác a zborníkov.
Tiskárna a knihovna pro nevidomé, Praha
 
Universität Heidelberg - Digitale Bibliothek
Plnotextové eletronické zdroje Univerzitnej knižnice v Heidelbergu.
UC Press E-Books Collection, 1982-2004
Elektronické knihy z Vydavateľstva Kalifornskej univerzity z rokov 1982-2004.
Univerzitní knihovna pro studenty so specifickými nároky, Masarykova univerzita v Brne
 
World Digital Library
Svetová digitálna knižnica so vzácnymi dokumentmi svetového kultúrneho dedičstva.
Zlatý fond denníka Sme
 
 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: