Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Časopis ITlib - Informačné technológie a knižnice
Akcie dokumentu

Časopis ITlib - Informačné technológie a knižnice

Vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov.

Časopis sa venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Podmienky pre členstvo: články z jednotlivých čísel časopisu je možné sťahovať bezplatne a bez registrácie.

Internetová stránka: Čísla « Informačné technológie a knižnice (cvtisr.sk)

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: