Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Časopis ITlib - Informačné technológie a knižnice
Document Actions

Časopis ITlib - Informačné technológie a knižnice

Vedecký a odborný časopis zameraný na problematiku efektívneho využívania moderných informačných technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov.

Časopis sa venuje aktuálnym témam z oblasti knihovníctva, pamäťových inštitúcií a informačnej vedy, budovania informačných systémov a systémov na podporu hodnotenia vedy.

Podmienky pre členstvo: články z jednotlivých čísel časopisu je možné sťahovať bezplatne a bez registrácie.

Internetová stránka: https://itlib.cvtisr.sk/archiv.html?page_id=216

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: