Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov
Akcie dokumentu

Digitálne Slovensko - výskumné dáta pre študentov

Portál poskytujúci profesionálne pripravené a spracované údaje z empirických výskumov o informatizácii spoločnosti za účelom ich ďalšieho využitia v seminárnych, ročníkových, bakalárskych, magisterských či doktorandských prácach.

Základným výstupom projektu je elektronická dátová matica v užívateľsky prístupnom a rozšírenom formáte MS Excel (XLS), s ktorým dnes študenti bežne pracujú. Dátová matica ponúka takmer 3 000 kontingenčných tabuliek so štatistickými a metodologickými údajmi, ktoré o.i. umožnia vlastné výpočty, komparáciu v časových radoch (možnosť sledovať dynamiku vývoja), tvorbu indexov, generovanie vlastných tabuliek a grafov, premietnutie a porovnanie zistení na rôznych úrovniach napr. z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, ekonomickej aktivity, národnosti, sídla, sociálneho statusu či regiónov SR.

Internetová stránka: http://www.ivo.sk/7842.

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: