Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Ebook Central - Akademická knižnica Univerzity Komenského
Document Actions

Ebook Central - Akademická knižnica Univerzity Komenského

Tituly e-bookov z fondu Akademickej knižnice Univerzity Komenského môžete vyhľadať prostredníctvom súborného katalógu knižnice, alebo použijete platformu ProQuest Ebook Central.

Pripomíname, že je nutné mať v prehliadači nastavený vzdialený prístup, keďže ide o externé elektronické zdroje. Nastavenie vzdialeného prístupu na vlastných počítačoch je jednoduché, pre obrázkový návod kontaktujte kniznica@vili.uniba.sk.

Upozorňujeme, že Akademická knižnica UK má prístup len k jednej kópii z každého titulu, t.z., že nie je možné čitať e-knihu súčasne na dvoch a viac zariadeniach.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: