Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Knižnica Národnej rady SR

Fondy Parlamentnej knižnice od januára 2012 prístupné aj pre študentov vysokých škôl

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky sa všetkými svojimi aktivitami usiluje priblížiť verejnosti činnosť parlamentu. Z toho dovodu sprístupňuje fondy Parlamentnej knižnice pre študentov vysokých škôl. Knižnica plní svoje úlohy podľa zákona najmä pre potreby parlamentu. Avšak od začiatku roka 2012 v profilovom knižničnom fonde môžu študenti využívať knihy, periodiká a moderné nosiče informácií zamerané na prácu Národnej rady SR. Knihy, periodiká i vypracované tematické rešerše k rokovaniu pléna Národnej rady SR sú k dispozícii prezenčne. Návštevníci si môžu kopírovať dokumenty v rozsahu do 10 strán.

Knižný fond tvorí 65-tisíc knižničných jednotiek z oblasti práva, politiky, ekonómie či informačných technológií. Súčasťou knižnice je aj špecializovaný fond parlamentných dokumentov a zbierok zákonov Slovenskej národnej rady a Národnej rady SR. Knižnica má zákonné právo povinného výtlačku titulov, ktoré boli vydané na Slovensku v počte nad 500 kusov. Časopisecký fond tvorí vyše 750 titulov domácich a asi 50 titulov zahraničných periodík. Viac informácií o činnosti knižnice je na adrese http://kniznica.nrsr.sk/.

Novinkou Parlamentnej knižnice je aj možnosť vyhľadávania informácií cez on line katalóg Proflib.

 

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: