Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Project Gutenberg

Viac ako 60 000 elektronických dokumentov, v rôznych jazykoch.

Stránka je v anglickom, nemeckom, francúzskom a portugalskom jazyku, je možné si vybrať.

Podmienky pre členstvo: dokumenty možno sťahovať bezplatne a bez registrácie.

Internetová stránka: Free eBooks | Project Gutenberg

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: