Osobné nástroje
cesta: Titulná stránka Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov
Akcie dokumentu

Project Gutenberg

More than 60 000 free ebooks in multiple languages.

Multi language website. Visitor can choose their preferred language from english, deutsch, portuguese and french language.

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: