Personal tools
Document Actions

Robobraille

E-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre zrakovo postihnuté osoby a osoby s poruchami čítania.

Robobraille je bezplatná služba pre individuálne a nekomerčné použitie.

Cieľom je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a na trhu práce.

 

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: