Osobné nástroje
Akcie dokumentu

Robobraille

E-mailová a webová služba na automatické prevádzanie dokumentov do rôznych alternatívnych formátov pre zrakovo postihnuté osoby a osoby s poruchami čítania.

Robobraille je bezplatná služba pre individuálne a nekomerčné použitie.

Cieľom je podporovať a presadzovať sebestačnosť ľudí so špeciálnymi potrebami zo sociálneho hľadiska, vo vzdelávacom systéme a na trhu práce.

 

 

Vytvorené v Plone CMS, Open Source systéme správy obsahu

Web-Sídlo spĺňa tieto štandardy: