Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica
Document Actions

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica

Obsahuje dokumenty českého a slovenského parlamentu.

Projekt Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica vznikol na Slovensku v r. 2002, kedy bola podpísaná Zmluva o spolupráci na digitalizácii parlamentných dokumentov medzi Národnou radou Slovenskej republiky a Poslaneckou sněmovnou parlamentu Českej republiky. Spoločný projekt nadviazal na projekt, ktorý sa v parlamente Českej republiky realizoval už 8 rokov.

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných textov parlamentných dokumentov (návrhy zákonov vrátane dôvodových správ a uznesení), stenografických správ a ďalších parlamentných dokumentov, cieľom ktorého je urýchliť prístup ku komplexným informáciám o parlamentných dokumentoch a informovanie verejnosti o činnosti NR SR.

Podmienky pre členstvo: dokumenty možno sťahovať bezplatne a bez registrácie.

Internetová stránka: https://www.nrsr.sk/dl/

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: