Personal tools
You are here: Home Podporné centrum pre zrakovo postihnutých študentov Informácie Zdroje elektronických dokumentov Universität Heidelberg - Digitale Bibliothek
Document Actions

Universität Heidelberg - Digitale Bibliothek

Plnotextové eletronické zdroje Univerzitnej knižnice v Heidelbergu.

Internetová stránka: Heidelberg University Library: Digital Library (uni-heidelberg.de)

Podmienky pre členstvo: veľká časť dokumentov je voľne dostupná bez registrácie. Ostatné dokumenty sú dostupné len pre študentov, alebo zamestnancov Heidelbergskej univerzity.

Stránka je prístupná v dvoch jazykoch: angličtina a nemčina.

 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: